צוות הישיבה

בצוות החינוכי של הישיבה אנשי מקצוע מהשורה הראשונה בישראל. הצוות מכיל מגוון רחב של בעלי תפקידים המקיפים כל פרט בחיי התלמיד ומעניקים מענה אמיתי לכל אספקט ושעה בחייו.

על כל כיתה מופקד ר"מ )רב-מחנך(, משפיע ומדריך. הר"מ מופקד על לימודי הגמרא והחינוך היסודי של כל חניך באופן אישי, המשפיע אמון על לימודי החסידות והנחלת ההווי החסידי-חבד"י והמדריך אחראי על חייהפנימייה והחינוך הא-פורמלי.

לצידם פועל צוות מורים המעביר שיעורים וסדנאות במגוון מקצועות תיאורטיים )מתמטיקה, דקדוק, אנגלית ועוד( ומעשיים )מוזיקה, ספורט, גינון, עזרה ראשונה, נגרות ועוד(.

המנהל החינוכי והצוות המקצועי שלצידו )פסיכולוג קליני, פסיכותרפיסט, יועץ דידקטי ויועץ ארגוני(מלווים את הישיבה והצוות בפגישות אישיות, דיונים והצעות ייעול.

הקשר בין רבני הישיבה לתלמידיה הוא מהאיכותיים במוסדות החינוך בארץ. הרבנים מבקרים במהלך השנה בבתי התלמידים, ואלו מצידם ממשיכים לשמור על קשר גם שנים ארוכות אחרי סיום הלימודים.