הנדסאי

תעודת מקצוע מטעם משרד החינוך

במהלך שעות הצהריים של התמימים הלומדים 'סמיכה' יתקיימו הלימודים להוצאת תעודת 'הנדסאי' מטעם משרד החינוך.

הלימוד הינו ברמה גבוהה בתחום המכוטרוניקה - התמחות אוטוטק - המבוקש מאוד בשוק העבודה

בסיום שנתיים של לימודים כל תמים ייצא בעז"ה עם תעודה מטעם משרד החינוך.