הרשמה

ניתן ליצור קשר עם מזכירות המכון - ר' מנחם אנטיזדה

טלפון: 04-6922063, שלוחה 102| דוא"לortchabad@gmail.com

>>טופס רישום<<