העתיד הרוחני והגשמי נמצא כאן!

..ישנם כמה אברכים ובחורים, אשר אי אפשר מפני כמה סיבות להכניסם ולהמשיכם ללימוד בישיבה כל היום כולו, אבל [אפשר ש]ילמדו איזה שעות ביום נגלה וחסידות, בתנאי אשר ילמדום גם כן אומנות ומלאכה, הנה נכון במאוד להשתדל בהנ"ל, שיהיו תחת השגחתם והשפעתם התמידית.

וזה הרי אפשר הוא, על ידי יסוד מוסד מיוחד ללימוד תורת הנגלה וגם כן אומנות ומלאכה. ובטח אשר מוסד שכזה היה מביא תועלת מרובה לכמה בחורים ואברכים.

(אגרות קודש ח"ה עמ' פד)

 

עם עלותו על כס ההנהגה, הצביע הרבי מלך המשיח על הצורך לאפשר לבחורים ללמוד מקצוע מתוך אווירה של חסידות ויראת שמים. אמירה שהתבצעה הלכה למעשה בהקמת בית הספר למלאכה לבני אנ"ש. הרבי ביקש שהמוסד יקום על יסודות של לימוד תורה יסודי בנגלה ובחסידות, כשבמקביל לימוד אומנות ומקצוע מתוך יראת שמים.

המכון תורני-טכנולוגי הוא מסגרת עדכנית המתאימה את עצמה בדיוק לדרישות אלו: מכון מקצועי-תורני המשלבת לימודי מקצוע תוך הקפדה על הנהגה חסידית.

 

 

לאחר 6 שנים מאז הקמת המכון נראה על פני השטח שלפעמים ישנם בחורים שלהם מתאים לשלב בין לימודי הקודש ואווירה חסידית ללא פשרות לבין לימוד מקצוע ברמה גבוהה לחיים מתוך אווירה חמה ומשפחתית. 

במכון מושם דגש רב על זהותם החסידית של התלמידים ללא פשרות בשום תחום וכן על תפקוד יומיומי של כל הבחורים, כמו כן הלימודים תופסים נדבך חשוב בעיצוב התלמיד. כל אלה ועוד נותנים לתלמיד להרגיש שווה ושייך לכל העניינים שאולי לפני כן לא היו נראים לו ולכן התלמיד מוצא את עצמו בהרגשה יותר טובה בכל התחומים וזה בא לידי פועל בעשיה מבורכת בשלל התחומים.

 

המכון מונה כיום 80 תלמידים אשר לומדים בשש כיתות שונות המותאמות לרמה של כל תלמיד בשלל המקצועות, הלימוד בכיתה נעשה בשיטת מכון פוירשטיין המפורסם, ובכל כיתה מושם דגש על יחס אישי וחם ע"י צוות המחנכים ומאפשר לכל בחור למצות את יכולותיו המקסימליים בכל תחום.

 

במכון לצד הלימודים ברמה הגבוהה מקיימים התוועדויות רבות עם האנשי צוות ועם רבנים מאנ"ש, הרצאות בשלל תחומי החיים, טיולים מאתגרים בכל תקופה, פעילות כושר גופנית, חדר כושר במקום, בריכת שחייה פעם בשבוע וכן עומדים לרשות הבחורים מגרש משחקים וחדר משחקייה בשעות הפנאי.

כמו"כ במכון מתקיים מערך טיפולי המכיל ארבעה פסיכולוגיים קלינים מן השורה הראשונה המהוווה נדבך מרכזי בכל תחום הפסיכו-סוציאלי של התלמידים, הטיפולים ניתנים על פי הצורך העולה מן השטח במימון המכון וקרן ידידות טורנטו ובהשתתפות סימלית של ההורים.

 

 

 

המכון מיועד לתלמידים בני 16.5 ומעלה.