תרומות

משפחת "חנוך לנער" מודה לך!

בזכותך נוכל להמשיך בפעולותינו בהצלחת ובחינוך הנוער החרדי בישראל וכבר הובטחנו על ידי חז"ל (תלמוד בבלי, מסכת ב"ב): "גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה"

בנק מרכנתיל דיסקונט

חשבון על שם: ישיבת חנוך לנער

סניף: 650

מספר חשבון: 18876

בוגר הישיבה?

השאר לנו את הפרטים שלך, אנחנו רוצים לשמור על קשר.