יצירת קשר

נשמח להכיר!

עדכונים ותכנים ברשת החברתית:

כתבו לנו:

נשמח להיות בקשר, משרד: 04-6922063

צוות חנוך לנער

הרב אפרים ברנשטיין – 052-5770239
הרב אברהם רבינוביץ – 052-6770578
הרב דוד שאער – 052-5770479
הרב עידן גיטלזון – 052-3577706
הרב ברוך שלום גרוזמן – 054-7703823
הרב נתן אברהם – 054-6457704
הרב אליעזר אשכנזי – 052-7707380
הרב לוי קירשנזפט – 058-7702040

צוות המכון הטכנולוגי

הרב מענדי קופציק – 058-4049770
הרב מנחם דורון – 052-8801073
הרב קותי מיודובניק – 052-7222921
הרב שמואל אוחנונה – 050-5892957
הרב אפי זלמנוב – 058-5407974
הרב חגי אהרון – 052-7707324
הרב חיים אברביה – 054-5236323

משפחת חנוך לנער מתאחדת עם כתיבת ספר תורה

לזכות תלמידי ובוגרי הישיבה ומשפחותיהם.

ולזכר נשמת הנופלים בוגרי הישיבה הי"ד