מתאחדים ומנציחים בספר תורה
של משפחת חנוך לנער

רשת מוסדות החינוך 'חנוך לנער' חב"ד יוצאים במיזם מיוחד של כתיבת ספר תורה
לזכות הבוגרים ובני משפחותיהם ולעילוי נשמת התלמידים הבוגרים הי"ד

כנס עוד היום ורכוש אות עבורך, ועבור בני ביתך!

הקדשת אות

36

הקדשת שורה

180

הקדשת עמוד

1000

סכום אחר

___

הקדשת פרשה

4000

וְעַתָּּה כִּּתְבוּ לָּהֶם!

יחד נעניק להם אות של תורה לזכות הבוגרים ובני משפחותיהם
ולעילוי נשמת התלמידים הבוגרים הי"ד.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד