מוסדות חנוך לנער – לזכר הנופלים

  בצער גדול ובלב דומע ורותח

בשם התמימים תלמידי הישיבה בעבר ובהווה בשם רבני וצוות הישיבה

התבשרנו בידיעה הקשה על רציחתם של שני חיילים מבוגרי מוסדותינו חנוך לנער חב"ד צפת .
הקדוש התמים בנימין לב הי"ד בן הרב נתנאל לב והקדוש התמים אביתר אוחיון הי"ד

שנפלו בקרב בעת שמסרו את נפשם בהגנה על יהודים בארץ ישראל

יה"ר שתכף ומיד יקויים היעוד "הקיצו ורננו שוכני עפר" והם בתוכם .

ויאמר הקב"ה די לצרותנו , בגאולה האמיתית והשלימה בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח תכף ומיד ממש

ת.נ.צ.ב.ה

הקדוש אביתר אוחיון הי"ד

הקדוש בנימין לב הי"ד

אהבתם? שתפו!

הנה הנה משיח בא

מסע מלא עוצמה

בהתאם לדרך שהתווה הרבי מליובאוויטש מלך המשיח, אנו מלווים את תלמידי חנוך לנער במסע מלא עוצמה וללא פשרות. כאן לא מתפשרים לא באורח החיים החסידי ולא ברמה המקצועית, מתוך אמונה אמיתית ביכלתו של כל אחד להיות מצוין!

שאלה? כתבו לנו!

משפחת חנוך לנער מתאחדת עם כתיבת ספר תורה

לזכות תלמידי ובוגרי הישיבה ומשפחותיהם.

ולזכר נשמת הנופלים בוגרי הישיבה הי"ד