תרומה\donation

משפחת "חנוך לנער" מודה לך!

בזכותך נוכל להמשיך בפעולותינו בהצלחת ובחינוך הנוער החרדי בישראל וכבר הובטחנו על ידי חז"ל (תלמוד בבלי, מסכת ב"ב): "גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה"

בנק מרכנתיל דיסקונט

חשבון על שם: ישיבת חנוך לנער
סניף: 650
מספר חשבון: 18876

משפחת חנוך לנער מתאחדת עם כתיבת ספר תורה

לזכות תלמידי ובוגרי הישיבה ומשפחותיהם.

ולזכר נשמת הנופלים בוגרי הישיבה הי"ד