יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

תרומות

משפחת "חנוך לנער" מודה לך!

בזכותך נוכל להמשיך בפעולותינו בהצלחת ובחינוך הנוער החרדי בישראל וכבר הובטחנו על ידי חז"ל (תלמוד בבלי, מסכת ב"ב): "גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה"

בנק מרכנתיל דיסקונט

חשבון על שם: ישיבת חנוך לנער

סניף: 650

מספר חשבון: 18876

בוגר הישיבה?

השאר לנו את הפרטים שלך, אנחנו רוצים לשמור על קשר.