חנוך לנער: רבנים ומורי הוראה מאנ"ש הביעו את התפעלותם

רבנים ומורי הוראה מאנ"ש הביעו בימים האחרונים התפעלות רבתי

מידיעותיהם הרבות והמקיפות של תלמידי חנוך לנער בצפת וזאת לאחר שנבחנו אצלם.

במשך שנה שלמה למדו תלמידי המתיבתא בראשות הר"מ הרב יצחקי זקס את הלכות היום יום כולל התנסויות מעשיות. מי שבחן את ידיעותיהם היה הרב רפאל שוואב מצפת.

שיעור א' התמידו בלמידת הלכות שבת ונבחנו במסגרת הארגון 'למען ילמדו' אצל הרב ישראל מעל. חלק מהתלמידים נבחנו אצל הרב יוסף יצחק גדסי. חלק נוסף נבחנו אצל הרב שלמה פראנק מעכו.

שיעור ב' שעמלו כל השנה על לימוד הלכות כשרות נבחנו אצל רב הגליל התחתון הרב יוסף חיים רוזנבלט שאף הוא הביע את התפעלותו מרמת הידיעות של התלמידים הצעירים בדגש על הנגזרת המעשית עליה שמו רבני הישיבה דגש בשיעורים.

אהבתם? שתפו!

הנה הנה משיח בא

מסע מלא עוצמה

בהתאם לדרך שהתווה הרבי מליובאוויטש מלך המשיח, אנו מלווים את תלמידי חנוך לנער במסע מלא עוצמה וללא פשרות. כאן לא מתפשרים לא באורח החיים החסידי ולא ברמה המקצועית, מתוך אמונה אמיתית ביכלתו של כל אחד להיות מצוין!

שאלה? כתבו לנו!

משפחת חנוך לנער מתאחדת עם כתיבת ספר תורה

לזכות תלמידי ובוגרי הישיבה ומשפחותיהם.

ולזכר נשמת הנופלים בוגרי הישיבה הי"ד